KADRA PEDAGOGICZNA

ROK SZKOLNY 2021/2022

DYREKTOR

Kazimierz Soszka

ZASTĘPCA DYREKTORA

Grażyna Murawska

PEDAGOG

Marzenna Nurzyńska

PSYCHOLOG

Izabela Karcz-Mikołajczuk

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Dorota Nowotniak  – I A

Anna Składanowska – I B

Agnieszka Woźniak – I C

Małgorzata Jurczak- II A

Monika Iwaniuk – II B

Patrycja Michałowska-Mazur- II C

Patrycja Czapska – III A

Grażyna Choma- III B

Agata Witkowska- III C

JĘZYK POLSKI

Jolanta Celińska
Danuta Leoniec
Magdalena Wierzbicka

JĘZYK ANGIELSKI

Maryla Zubowicz – Wielogórska
Monika Małko
Ewelina Wojewódzka

JĘZYK NIEMIECKI
Lidia Matwiejczuk

JĘZYK ROSYJSKI
Monika Małko

MATEMATYKA
Jolanta Laskowska
Marzenna Nurzyńska
Aneta Nowak

FIZYKA

Grażyna Choma

CHEMIA

Grażyna Choma

BIOLOGIA

Patrycja Czapska

PRZYRODA 

Grażyna Murawska

GEOGRAFIA

Agnieszka Mikołajczuk

HISTORIA

Maria Bielińska
Agnieszka Mikołajczuk

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Grażyna Choma

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Olga Rusinek
Daniel Krakowski
Karol Krakowski

PLASTYKA

Małgorzata Świsłowska
Monika Pajka

MUZYKA

Michał Soszka

TECHNIKA

Marek Marcinkowski

INFORMATYKA

Krzysztof Domański

RELIGIA

ks.Daniel Jankowski
Elżbieta Filipczuk
ks. Mirosław Puchacz

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Elżbieta Filipczuk

ŚWIETLICA

Lidia Matwiejczuk

Maria  Bielińska

Elżbieta Filipczuk

Urszula Bilewicz

Jolanta Laskowska

Kazimierz Soszka

Marek Marcinkowski

Zuzanna Marcinkowska

BIBLIOTEKA

Agnieszka Mikołajczuk
Magdalena Wierzbicka
Katarzyna Karpińska

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

Aneta Nowak

Anna Ogórek

Elżbieta Lech

Monika Iwaniuk

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE 

Lidia Matwiejczuk
Agata Witkowska
Patrycja Michałowska-Mazur
Olga Rusinek

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Lidia Matwiejczuk
Olga Rusinek