KADRA PEDAGOGICZNA

ROK SZKOLNY 2021/2022

DYREKTOR

Kazimierz Soszka

ZASTĘPCA DYREKTORA

Grażyna Murawska

PEDAGOG

Marzenna Nurzyńska

Izabela Karcz-Mikołajczuk

PSYCHOLOG

Izabela Karcz-Mikołajczuk

PEDAGOG SPECJALNY

Renata Sawicka

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Aneta Jabłońska  – I A

Agata Witkowska – I B

Katarzyna Tarkowska – I C

Dorota Nowotniak- II A

Anna Składanowska – II B

Agnieszka Woźniak- II C

Małgorzata Jurczak – III A

Monika Iwaniuk- III B

Patrycja Michałowska-Mazur- III C

JĘZYK POLSKI

Jolanta Celińska
Danuta Leoniec
Karolina Olszewska

JĘZYK ANGIELSKI

Maryla Zubowicz – Wielogórska
Monika Małko
Aneta Jabłońska

Anna Janik

JĘZYK NIEMIECKI
Lidia Matwiejczuk

JĘZYK ROSYJSKI
Monika Małko

MATEMATYKA
Jolanta Laskowska
Marzenna Nurzyńska
Aneta Nowak

FIZYKA

Grażyna Choma

CHEMIA

Grażyna Choma

BIOLOGIA

Patrycja Czapska

PRZYRODA 

Patrycja Czapska

GEOGRAFIA

Agnieszka Mikołajczuk

HISTORIA

Maria Bielińska
Agnieszka Mikołajczuk

WOS

Maria Bielińska

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Grażyna Choma

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Olga Rusinek
Daniel Krakowski
Karol Krakowski

PLASTYKA

Małgorzata Świsłowska
Renata Sawicka

MUZYKA

Michał Soszka

TECHNIKA

Marek Marcinkowski

INFORMATYKA

Krzysztof Domański

Marek Marcinkowski

RELIGIA

ks.Daniel Jankowski
Elżbieta Filipczuk
ks. Daniel Plewka

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Elżbieta Filipczuk

ŚWIETLICA

Lidia Matwiejczuk

Grażyna Murawska

Kazimierz Soszka

Elżbieta Filipczuk

Urszula Bilewicz

Małgorzata Jurczak

Grażyna Choma

Anna Składanowska

Zuzanna Marcinkowska

Patrycja Michałowska-Mazur

BIBLIOTEKA

Magdalena Wierzbicka
Grażyna Murawska

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

Anna Ogórek

Elżbieta Lech

Monika Iwaniuk

Marek Marcinkowski

Joanna Puchalska

Urszula Bilewicz

Lidia Matwiejczuk

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE 

Lidia Matwiejczuk
Agata Witkowska
Patrycja Michałowska-Mazur
Olga Rusinek

Marek Marcinkowski

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Olga Rusinek

Lidia Matwiejczuk