KADRA PEDAGOGICZNA

 

ROK SZKOLNY 2023/2024 

 

DYREKTOR Grażyna Murawska
ZASTĘPCA DYREKTORA Marzenna Nurzyńska
PEDAGOG Małgorzata Świsłowska

Kazimierz Soszka

PSYCHOLOG Izabela Karcz-Mikołajczuk
PEDAGOG SPECJALNY Izabela Karcz-Mikołajczuk
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Patrycja Michałowska-Mazur kl. I A

Renata Sawicka kl. I B

Aneta Jabłońska kl. II A

Agata Witkowska kl. II B

Małgorzata Jurczak kl. II C

Dorota Nowotniak kl. III A

Monika Iwaniuk kl. III B

Agnieszka Woźniak kl. III C

 

JĘZYK POLSKI Jolanta Celińska

Danuta Leoniec

Karolina Olszewska

Magdalena Wierzbicka

JĘZYK ANGIELSKI Maryla Zubowicz-Wielogórska

Monika Małko

Aneta Jabłońska

Anna Janik

JĘZYK NIEMIECKI Lidia Matwiejczuk
JĘZYK ROSYJSKI Monika Małko
MATEMATYKA Jolanta Laskowska

Marzenna Nurzyńska

Aneta Nowak

Agnieszka Wojciuk

FIZYKA  Grażyna Choma
CHEMIA Grażyna Choma
BIOLOGIA Patrycja Czapska
PRZYRODA Małgorzata Jurczak

Grażyna Choma

GEOGRAFIA  Agnieszka Mikołajczuk
HISTORIA Maria Bielińska

Agnieszka Mikołajczuk

WOS Maria Bielińska
FIZYKA Grażyna Choma
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA  Grażyna Choma
WYCHOWANIE FIZYCZNE Olga Rusinek

Daniel Krakowski

Karol Krakowski

PLASTYKA Małgorzata Świsłowska

Renata Sawicka

MUZYKA Michał Soszka
TECHNIKA Marek Marcinkowski
INFORMATYKA Krzysztof Domański

Marek Marcinkowski

RELIGIA Elżbieta Filipczuk

ks. Daniel Jankowski

ks. Tomasz Łapiński

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE Patrycja Czapska

 

ŚWIETLICA Lidia Matwiejczuk

Urszula Bilewicz

Zuzanna Marcinkowska

Marek Marcinkowski

BIBLIOTEKA Magdalena Wierzbicka

Agnieszka Mikołajczuk

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY Anna Ogórek

Elżbieta Lech

Olga Rusinek

Joanna Puchalska

Lidia Matwiejczuk

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE Lidia Matwiejczuk

Agata Witkowska

Patrycja Michałowska-Mazur

Olga Rusinek

Agnieszka Woźniak