PATRON

PAWEŁ KAMIŃSKI
(1901 – 1978)

Żołnierz, nauczyciel, poeta – tak najczęściej określa się Pawła Kamińskiego. To postać, która była silnie związana z naszym miastem, regionem, dlatego też, chcąc uczcić jego pamięć, nasze Gimnazjum w 2005 roku przyjęło go za Patrona.

Paweł Kamiński urodził się 28 czerwca 1901 roku we wsi Zembrów na Podlasiu. Brał czynny udział w walkach zarówno w czasie I jak i II wojny światowej. Po zakończeniu II wojny światowej wrócił na Podlasie, gdzie rozpoczął pracę jako nauczyciel wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego, m.in. w Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Podlaskim, gdzie pracował do końca swego życia. Był aktywnym członkiem Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego działającego w Sokołowie Podlaskim. Zyskał sobie szacunek i sympatię nie tylko wśród młodzieży, ale i wśród innych mieszkańców Sokołowa i okolic.

Swoją działalność jako poeta Paweł Kamiński rozpoczął dość wcześnie. Po wojnie jego wiersze publikowane były na łamach wielu czasopism. Za jego życia ukazały się dwa tomiki wierszy: „Wiersze z Podlasia” (1971) oraz „Kwiat ostu” (1978).

Paweł Kamiński zmarł 24 czerwca 1978 roku. Został pochowany na cmentarzu w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Siedleckiej. Grobem Patrona opiekują się uczniowie naszej szkoły.

…moje wiersze
to obrazki wycięte z Podlasia
z półkoli lasów
z pól i łąk
z rannych świtów i zórz
zroszonych potem zagonów
z chłopskich serc i dusz…