PATRON

PAWEŁ KAMIŃSKI
(1901 – 1978)

Żołnierz, nauczyciel, poeta – tak najczęściej określa się Pawła Kamińskiego. To postać, która była silnie związana z naszym miastem, regionem, dlatego też, chcąc uczcić jego pamięć, nasze Gimnazjum w 2005 roku przyjęło go za Patrona.

Paweł Kamiński urodził się 28 czerwca 1901 roku we wsi Zembrów na Podlasiu. Brał czynny udział w walkach zarówno w czasie I jak i II wojny światowej. Po zakończeniu II wojny światowej wrócił na Podlasie, gdzie rozpoczął pracę jako nauczyciel wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego, m.in. w Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Podlaskim, gdzie pracował do końca swego życia. Był aktywnym członkiem Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego działającego w Sokołowie Podlaskim. Zyskał sobie szacunek i sympatię nie tylko wśród młodzieży, ale i wśród innych mieszkańców Sokołowa i okolic.

Swoją działalność jako poeta Paweł Kamiński rozpoczął dość wcześnie. Po wojnie jego wiersze publikowane były na łamach wielu czasopism. Za jego życia ukazały się dwa tomiki wierszy: „Wiersze z Podlasia” (1971) oraz „Kwiat ostu” (1978).

Paweł Kamiński zmarł 24 czerwca 1978 roku. Został pochowany na cmentarzu w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Siedleckiej. Grobem Patrona opiekują się uczniowie naszej szkoły.

…moje wiersze
to obrazki wycięte z Podlasia
z półkoli lasów
z pól i łąk
z rannych świtów i zórz
zroszonych potem zagonów
z chłopskich serc i dusz…

HYMN SZKOŁY

Umiłowany synu Podlasia

coś tu mieszkał tutaj żył,

ucząc w szkołach na naszym terenie

świetnym pedagogiem był.

 

Byłeś także wspaniałym żołnierzem,

pokazałeś nam jak być

dobrym synem kochanej ojczyzny,

dla niej umrzeć dla niej żyć.

 

Jesteś wzorem dla szkolnej młodzieży,

która w twoje cele wierzy

i przyrzeka dziś iść drogą życia,

którą ty wskazałeś nam

 

Za patrona więc cię obieramy

aby przykład z ciebie brać

i to wszystko, co mamy najlepsze

szkole i ojczyźnie dać.

 

Swoją miłość, swoje przywiązanie

dobre stopnie, dobre zachowanie.

Niech nad nami radośnie powiewa

Chluba szkoły – sztandar nasz.