POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 

Zapraszamy do kontaktu wszystkich, którzy wśród swoich pociech lub w ogniskach domowych dostrzegają jakiś problem, trudność. Celem pedagoga i psychologa jest udzielić wsparcia takiego, jakie w danym momencie będzie niosło najwięcej korzyści. 

Sposobem pracy psychologa i pedagoga jest pomaganie przez rozmowę, stosując odpowiednie metody i oddziaływania. Z racji, że podstawowym narzędziem jest rozmowa, trzeba znaleźć dla niej odpowiednią ilość czasu, dlatego zachęcamy wszystkich rodziców i prawnych opiekunów do wcześniejszego umawiania się.
Psycholog i pedagog realizują zajęcia w klasach, warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli. Podejmują interwencje w przypadku trudności wychowawczych oraz podtrzymują, monitorują i motywują uczniów w procesie dydaktycznym. Dodatkowo psycholog szkolny może objąć dość regularną (w miarę możliwości) pomocą psychologiczną w przypadku wyrażenia zgody na takie oddziaływania przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka.